تماس با ما

برای ارتباط با نی نی شاین می توانید از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید

آدرس: خيابان جمهوري اسلامي، جمهوري اسلامی  ۲۷

پلاک۵