پازل فومی طرح حیوانات

95,000 تومان

9 تیکه پازل ابعاد هر تیکه:۳۳×۳۳در کنار هم یک متر مربع را پوشش میدهد.